Poverenje

koje

ispunjava

vaša

očekivanja


               

          

     Proizvodni program Kogast Grosuplje, obuhvata tri osnovne linije termičke opreme KOGAST 600, KOGAST 700 i KOGAST 900 koje se proizvode

     u varijanti sa strujom i gasom.Svi proizvodi su izrađeni od visokokvalitetnih nerđajućih čelika AiSi304 i AiSi316Ti u skladu sa principima

     HACCP-a. Svi aparati testirani su po evropskim i fabričkim standardima.Pored termičke, nudimo i neutralnu opremu standardnih dubina 600 i

     700, samouslužne linije, komponente za buffet barove...